Ga naar hoofdinhoud
Neem vrijblijvend contact op via +31 641 51 31 18 welkom@rubenvandijk.nl
ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen

Opdrachtgever: diegene die aan Ruben van Dijk | Coaching & Training de opdracht geeft (jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever).

Cliënt: de persoon die deelneemt aan een sessie coaching of therapie, training e.d.

Voor de leesbaarheid wordt de Cliënt aangesproken met ‘je’ en ‘jij’, en waar ‘ik’ staat spreekt Ruben van Dijk | Coaching & Training.

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Ruben van Dijk | Coaching & Training zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Ruben van Dijk | Coaching & Training geeft geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Ruben van Dijk | Coaching & Training te verstrekken. Denk bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

Annulering van coaching en training

Wanneer je niet kan komen op een afspraak, dien je dat uiterlijk 24 uur voor de afspraak door te geven per telefoon en/of e-mail.

Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of je verschijnt niet op de afspraak dan worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van workshops

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren. Daarna ben je annulerings- en administratiekosten verschuldigd. Voor de workshops is dit € 30,-

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of training, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per telefoon en/of e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is.

Wanneer Ruben van Dijk | Coaching & Training, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een training of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.

Planning van workshops

Ruben van Dijk heeft het recht de data en/of tijden van een workshop te wijzigen.

Wanneer een workshop tussentijds onderbroken moet worden, doe ik mijn best om de workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, boek ik het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug op je bankrekening.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Betalingen

Bij Ruben van Dijk | Coaching & Training ontvang je achteraf een digitale factuur per e-mail.

Bij inschrijving voor een workshop of training ontvang je de factuur vooraf.

Betalingen van een factuur van Ruben van Dijk | Coaching & Training dien je die binnen 14 dagen te betalen. Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Dossiers en geheimhouding

Ruben van Dijk | Coaching & Training doet beperkt aan dossiervorming. Ik registreer je contactgegevens en maak tijdens onze afspraken eenvoudige notities. Een Opdrachtgever, bijvoorbeeld jouw werkgever, heeft geen inzage in deze notities, ook niet wanneer jij als Cliënt daar toestemming voor geeft.

Ethiek en klachten

Wanneer je niet tevreden bent over een door Ruben van Dijk | Coaching & Training geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. We gaan dan overleggen hoe jouw klacht verholpen kan worden.

Aansprakelijkheid

Ruben van Dijk | Coaching & Training is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • doordat Ruben van Dijk | Coaching & Training is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of training.

Indien Ruben van Dijk | Coaching & Training  wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Ruben van Dijk | Coaching & Training geen rechten ontlenen.

Back To Top